Informatică
corlanionela2002
2016-04-08 21:49:15
Fiecare dintre variabilele a şi b, declarate alăturat, memorează simultan coordonatele reale ale câte unui punct în planul xOy. struct punct{ float x,y;}a,b; 4. Completaţi punctele de suspensie din secvenţa următoare de program, astfel încât, în urma executării ei, să se afişeze cuvântul DA dacă dreapta, determinată de punctele cu coordonatele memorate în variabilele a şi b, este paralelă cu axa Ox, respectiv cuvântul NU în caz contrar. if(…) cout<<”DA”; | printf(“DA”); else cout<<”NU” | printf(“NU”);  (varianta bac 19, sub II, din 2009)
Răspunsuri la întrebare
anaana2313
2016-04-09 04:21:27

Doua puncte formeaza o dreapta paralela cu axa Ox daca au aceeasi valoare y(coordonata). Atunci conditia este: if(a.y==b.y) cout<<"DA"; else cout<<"NU";

Adăugați un răspuns