Informatică
anaprinces22
2015-11-13 19:32:00
Cerinţa Se dau două şiruri a şi b, cu n, respectiv m elemente, numere naturale, ordonate strict crescător. Să se afişeze, în ordine strict crescătoare, valorile existente în ambele şiruri. Date de intrare Fişierul de intrare interclasare2.in conţine pe prima linie numărul n; urmează n numere naturale, ordonate strict crescător, ce pot fi dispuse pe mai multe linii. Linia următoare conţine numărul m şi urmează m numere naturale, ordonate strict crescător, ce pot fi dispuse pe mai multe linii. Date de ieşire Fişierul de ieşire interclasare2.out va conţine, în ordine strict crescătoare, valorile existente în ambele şiruri. Aceste valori vor fi afişate câte 10 pe o linie, separate prin spaţii. Ultima linie poate conţine mai puţin de 10 de valori. Restricţii şi precizări 1 ≤ n,m ≤ 100.000 valorile elementelor celor două şiruri vor fi mai mici decât 1.000.000 Exemplu interclasare2.in 7 1 2 3 4 7 20 60 9 3 5 7 8 9 10 12 20 24 interclasare2.out 3 7 20 in c++ va rog dau si corona daca e bine
Răspunsuri la întrebare
valeriaberzoi
2015-11-13 20:38:22

#include  using namespace std; ifstream fin("interclasare2.in"); ofstream fout("interclasare2.out"); int n,m,a[200000]; int main() {    fin >> n;    int k=0;    for(int i=1;i<=n;i++)     fin >> a[k], k++;    fin >> m;    for(int i=1;i<=m;i++)     fin >> a[k], k++;    sort(a,a+k);    int l=0;    for(int i=0;i

Adăugați un răspuns