Matematică
Mikitzakanita2
2015-11-13 18:45:00
Ajutatima cu fractii !!!Scrie ca număr mixt sau ca numar Natural:11pe3, 19pe4,15pe5,60pe12,44pe7,19pe7,28pe728pe728pe1,66pe11,100pe3,46pe9,37pe8,32pe4,29pe15,63pe20 Vă rog ajutatima sunt fractii
Răspunsuri la întrebare
hawkeye
2015-11-14 00:51:40

Ai răspuns pe foaie.

marusk1545
2015-11-14 00:52:55

[latex]it dfrac{11}{3} =dfrac{9+2}{3}=dfrac{9}{3} +dfrac{2}{3} =3+dfrac{2}{3} =3dfrac{2}{3} \;\ \;\ dfrac{19}{4} =dfrac{16+3}{4}=dfrac{16}{4} +dfrac{3}{4} =4+dfrac{3}{4} =4dfrac{3}{4} \;\ \;\ dfrac{15}{5} = 3; dfrac{60}{12}=5; dfrac{44}{7} = dfrac{42+2}{7} =6dfrac{2}{7}[/latex] [latex]it dfrac{19}{7} =dfrac{14+5}{7}=2dfrac{5}{7}; dfrac{66}{11} =6; dfrac{100}{3} =dfrac{99+1}{3} =33dfrac{1}{3} \;\ \;\ dfrac{37}{8} =dfrac{32+5}{8}=4dfrac{5}{8}; dfrac{32}{4} =8; dfrac{29}{15}=dfrac{15+14}{15} =1dfrac{14}{15}[/latex]

Adăugați un răspuns