Informatică
adelin7
2015-11-13 12:17:15
Cerinţa Se dau n perechi de numere naturale a, b. Să se determine pentru fiecare pereche, dacă există, cea mai mare putere a lui 2 din intervalul determinat de a şi b. Date de intrare Programul citeşte de la tastatură numărul n, apoi n perechi de numere a, b. Date de ieşire Programul va afişa pe câte o linie ecranului, pentru fiecare interval dat, cea mai mare putere a lui 2 din interval, sau 0, dacă intervalul nu conţine nici o putere al lui 2. Restricţii şi precizări 1 ≤ n ≤ 10000 fiecare dintre numerele a şi b au cel mult 9 cifre. Exemplu Date de intrare 3 2 69 20 10 19 25 Date de ieşire 64 16 0 in c++ va rog si sa fie corect!
Răspunsuri la întrebare
lol123456789
2015-11-13 13:27:22

#include  using namespace std; int n,a,b,p; int main() {     cin >> n;     for(int i=1;i<=n;i++)     {         cin >> a >> b;         p=1;         while(p*2<=max(a,b))             p*=2;         if(p>=min(a,b)) cout << p << endl;         else cout << 0 << endl;     }     return 0; }

Adăugați un răspuns