Chimie
BiancaNicolae39
2015-11-13 05:26:00
La obținerea acetilenei prin descompunerea termică a metanului, dintr-un m³ de metan măsurat în c.n. se formează 190L acetilenă, 125L etenă și rămân netransformați 150L metan. Determină: a) cantitatea de negru de fum obținută b) Cu, Ct si η de obținere a acetilenei c) de câte ori se mărește presiunea în reactor
Răspunsuri la întrebare
maruk60
2015-11-13 09:38:13

V1  2CH4 ⇒ C2H2 + 3H2 V2  CH4 ⇒ C↓ + 2H2 V3  CH4 netransformat V4  C2H2 + H2 ⇒ C2H4 V1 + V2 + V3 = 1000 l amestec gazos final : C2H2 (V1/2 - V4) = 190 l ;  C2H4 (V4 = 125 l) ; CH4 (V3 = 150 l) ; V1/2 - 125 = 190 ⇒  ⇒  V 1 = 130 l    130 + V2 + 150 = 1000   V2 = 720 l a) nC = V2/22,4   m = 385,7 g b) Cu = (V1/2 -V4)·100/(1000/2) = 190·100/500 = 38% Ct = (V1+V2-V4)·100/1000 = 72,5%  η = 38/72,5 ·100 = 52,41% final C2H2 : 0,5V1 - V4 ; H2 : 1,5V1 - V4 +2V2 : CH4 : V3 ; C2H4:V4 Vt(c.n.) = 2V1 + 2V2 + V3 - V4 = 260+ 1440+ 150 - 125 = 1725 l     P = 1725/1000 ·Po = 1,725 ·Po  (pres. creste de 1,725 ori )

Adăugați un răspuns