Matematică
Diucuta
2015-11-13 00:32:15
1. Dacă lungimile diagonalelor unui romb sunt egale cu 24cm si 24 radical din 3,atunci unghoul ascutit al rombului este egal cu... 2.Daca aria unui patrat este de 64cm pătrați,atunci lungimea diagonalei acestuia este de... 3.După ce a cheltuit 65% din suma pe care o avea,un elev a ramas cu 175lei. Suma pe care a avut-o initial elevi este de...
Răspunsuri la întrebare
AnaMaria302
2015-11-13 02:58:04

1.AC=24√3⇒AO=12√3 BD=24⇒OB=12 ΔAOB,Teorema lui Pitagora AB²=AO²+OB² AB²=144+144*3 AB=24 ⇒AB=2*OB ⇒m

Adăugați un răspuns