Limba română
silviumurgu
2015-10-30 05:11:15
Formati cite un adverb de la radicalele cuvintelor date,utilizind unul din sufixele:-mente,-ește,-iș:romin,piept,literal,total,crestin,actual,pagîn,scolar
Răspunsuri la întrebare
dery71
2015-10-30 08:53:55

românește, pieptiș, literalmente, totalmente, creștinește, actualmente, păgânește, școlărește

Adăugați un răspuns