Informatică
amorebambino97
2015-11-12 12:47:15
Cerinţa GenMat12 ---> pbinfo #225 (nevoie 100 pct) Scrieţi un program care citeşte de la tastatură doua numere naturale n şi k şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane formată numai din valori 1, 2, 3 şi 4 astfel încât: elementele aflate la intersecţia primelor k linii cu primele k coloane sunt egale cu 1, elementele aflate la intersecţia primelor k linii cu ultimele n-k coloane sunt egale cu 2, elementele aflate la intersecţia ultimelor n-k linii cu primele k coloane sunt egale cu 3, elementele aflate la intersecţia ultimelor n-k linii cu ultimele n-k coloane sunt egale cu 4. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n şi k. Date de ieşire Programul afișează pe ecran matricea construită, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu. Restricţii şi precizări 2≤n≤24 0 Exemplu Intrare: 5 3 Ieșire: 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4
Răspunsuri la întrebare
nadea
2015-11-12 13:43:50

Pai nai ce face: #include  using namespace std; int n,k,a[25][25]; int main() {    cin >> n >> k;    for(int i=1;i<=n;i++)        for(int j=1;j<=n;j++)            if(i<=k and j<=k) a[i][j]=1;            else if(i<=k and j>k) a[i][j]=2;            else if(i>k and j<=k) a[i][j]=3;            else a[i][j]=4;    for(int i=1;i<=n;i++)    {        for(int j=1;j<=n;j++)           cout << a[i][j] << " ";        cout << endl;    }    return 0; }

Adăugați un răspuns