Fizică
dorughiorlan
2015-11-12 12:23:45
Un corp de masa m=3kg, este suspendat de un resort vertical de lungime nedecontată lo=30 cm, având constanta de elasticitate k=1kN/m. La echilibru, alungarea resortului are valoarea: a) 10% B) 30% C) 100% D) 300%
Răspunsuri la întrebare
marymaria2
2015-11-12 14:55:58

Se da: m=3kg l₀=30cm=0,3m k=1kN/m=1000N/m ε=?% Formule: ε=(Δl/l₀)*100% Fel=k*Δl G=k*Δl m*g=k*Δl Δl=m*g/k ε=[(m*g/k)/l₀]*100% ε=(m*g/k*l₀)*100% Calcule: ε=(3*10/1000*0,3)*100%=10% Raspuns: a).

Adăugați un răspuns