Limba română
ellaelena807
2015-11-12 10:26:15
imaginile artistice definitii
Răspunsuri la întrebare
Toarba
2015-11-12 14:07:56

imagini vizualeimagini auditive imagini olfactive (care privesc simțul mirosului).   imagini motorii (care se referă la mișcări lente sau accelerate în cadrul naturii)  imagini tactile (care se referă la simțul pipăitului)   imagini chinestezice (includ toate senzațiile pe care le produc mișcările omului, ale părților corpului său, orientate spre exprimarea unor stări interioare)  imagini gustative (se referă la simțul gustului)  imagini sinestezice (constituie un complex de senzații transpuse literar prin îmbinarea imaginilor vizuale, auditive, olfactive, tactile și gustative). 

jhoanne56
2015-11-12 14:09:11

Imagini artistice - este ,,un produs al imaginației', înzestrat ,,cu valoare estetică', este o reprezentare a realității înconjurătoare prin intermediul simțurilor, reflectarea ei artistică prin cuvinte (în literatură), prin sunete (în muzică), prin culori (în artele plastice). Imagini vizuale- Sunt cele ce descriu imagini pe care le poți vedea Imagini auditive - Sunt cele care descriu sunete care pot fi auzite Imagini olfactive - Sunt cele ce descriu mirosurile Imagini dinamice - Sunt cele care descriu imagini care se mișcă

Adăugați un răspuns