Informatică
mmiissy
2015-11-11 18:46:15
Cerinţa Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Să se determine cea mai mare valoare care apare în matrice de cel puțin două ori. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n şi m, iar apoi n*m numere naturale, separate prin spaţii, reprezentând elementele matricei, linie cu linie. Date de ieşire Programul afișează pe ecran cea mai mare valoare care apare în matrice de cel puțin două ori. Restricţii şi precizări 1 ≤ m,n ≤ 100 elementele matricei vor fi mai mici decât 1.000.000 dacă în matrice nu se repeta nici o valoare se va afișa IMPOSIBIL
Răspunsuri la întrebare
Alicia1
2015-11-11 20:44:35

#include using namespace std; int main() {     int mat[100][100],n,m,i,j,maxim=0,k=0;     cin>>n>>m;     for(i=1;i<=n;i++)         for(j=1;j<=m;j++)         cin>>mat[i][j];      for(i=1;i<=n;i++)         for(j=1;j<=m;j++)             if(maxim=2)             cout<

symy96
2015-11-11 20:45:50

#include  using namespace std; int a[101][101],n,m,i,j,Min,Max,p,s; int main() {     cin >> n >> m;     Min=1000001;     Max=-1000001;     for(i=1;i<=n;i++)         for(j=1;j<=m;j++)             {                 cin >> a[i][j];                 if(a[i][j]>Max) Max=a[i][j];                 else if(a[i][j]=Min;k--)         for(i=1;i<=n;i++)             for(j=1;j<=m;j++)             {                 if(k==a[i][j])                 {                     if(p!=k) s=0;                     s++;                     if(k==p and s==2)                     {                         cout << k;                         return 0;                     }                     p=k;                 }             }     cout << "IMPOSIBIL";     return 0; }

Adăugați un răspuns