Chimie
ahalaneimihai
2015-11-10 21:02:00
Se consideră 197ml de soluție de acid acetic cu p=1,015g/cm3 in care se află dizolvate 24g de acid acetic. a)Să se determine concentrațiile procentuale si molare ale soluției de acid acetic; b)Să se determine pH-ul soluției,știind Ka=1,8*10`5 mol/L; c)Să se calculeze masa de magneziu care poate reacționa cu jumătate din cantitatea de soluție considerată si volumul(C.n.)de gaz degajat; d)Să se calculeze masa de soluție de NaOH de concentrație 10% necesară neutralizării celeilalte jumătăți de soluție.
Răspunsuri la întrebare
udreaancuta
2015-11-11 03:53:44

ms = 197·1,015 = 199,955 g   c = 24·100/199,955 = 12% nCH3COOH = 24/60 = 0,4 moli  Vs = 0,197 l   cM = 0,4/0,197 = 2,03mol/l [H⁺] = √(Ka·c) = √(1,8·10⁺⁵ₓ2) = 6ₓ10⁻³  pH = 3 - lg6 = 2,22 c) nMg = nCH3COOH /2 = 0,2 moli  m = 24ₓ0,2 = 4,8g Mg + 2CH3COOH = (CH3COO)2Mg + H2    V = 0,1ₓ22,4 = 2,24 l d) nNaOH = nCH3COOH = 0,1 moli   m = 4g    c = 4ₓ100/10 = 40 g

Adăugați un răspuns