Fizică
Mireluș1
2015-11-10 15:33:00
În figura alăturată este reprezentată o fotografie realizată de un astronom, cu ajutorul unui aparat special, în timpul unei eclipse de Soare. Discul cu centrul O reprezintă Soarele, iar discul cu centrul Q reprezintă Luna. Cele două discuri sunt tangente interior. În fotografie, raza Soarelui este 8 cm, iar raza Lunii 6 cm. Pentru a realiza diferite măsurători, astronomul a trasat un segment AB tangent la discul Lunii, perpendicular pe linia centrelor. Află lungimea segmentului AB.
Răspunsuri la întrebare
Waterthe1
2015-11-10 21:12:43

problema este de geometrie.  duci un diametru al Soarelui perpendicular pe AB in T, el va trece prin punctele Q si O, va intersecta cercul mare in V si C . Știm ca are dimensiunea 2R = 2x8 cm = 16 cm .  TC este diferenta dintre cele doua diametre, TC = CV - VT = 16-12 = 4 cm.  OC este raza cercului mare = 8 cm, rezulta ca TO = 8-4 = 4 cm . AO este raza cercului mare = 8 cm, TO = 4 cm, aplicand Teorema lui Pitagora in triunghiul AOT, AT² = AO² - TO² = 8² - 4² = 48  AO = √48  triunghiul TOB este congruent cu AOB, TB = √48  ( aplicand aceeasi formula),  AB = AT+ TB = √48 +√48 = 2√48 = 8√3 

Adăugați un răspuns