Informatică
corneliaral
2015-11-09 22:19:00
Cerința --> #1512 Mars pbinfo (ajutor am nevoie de 100 pct.) Se consideră un tablou unidimensional cu n elemente numere întregi, numerotate de la 1 la n, inițial toate nule. Asupra tabloului se fac m operații s d X cu semnificația: toate elementele cu indici cuprinși între s și d își măresc valoare cu X. Să se afișeze tabloul după realizarea celor m operații. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n m, iar apoi m triplete s d X, cu semnificația din enunț. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran cele n elemente ale tabloului, separate prin exact un spațiu. Restricții și precizări 1 ≤ n ≤ 200.000 1 ≤ m ≤ 200.000 1 ≤ s ≤ d ≤ n -1000 ≤ X ≤ 1000 Exemplu Intrare: 10 6 8 10 2 3 10 -3 5 9 7 5 5 5 6 7 2 1 1 -1 Ieșire: -1 0 -3 -3 9 6 6 6 6 -1
Răspunsuri la întrebare
edy14int
2015-11-09 23:29:25

#include using namespace std; int main(){ int n,m,st,dr,X,i; cout<<"Introduceți lungimea vectorului și numărul de operații: "; cin>>n>>m; int v[n+1]; for(i=1;i<=n;i++){ v[i]=0; } cout<<"Acum introduceți perechile stânga,dreapta,valoare adițională X "; while(m>0){ cin>>st>>dr>>X; for(i=st;i<=dr;i++){ v[i]=v[i]+X; } m--; } cout<<"Vectorul după operații: "; for(i=1;i<=n;i++){ cout<

Adăugați un răspuns