Limba română
gggg1sjdudjffifid
2015-11-09 12:08:00
1.Explică rolul cratimei în structura: și-l oprește. 2.Precizează figura de stil care stă la baza textului. 3.Scrie două argumente care încadrează textul dat în genul epic.
Răspunsuri la întrebare
maiercosmina201
2015-11-09 16:31:13

1. Cratima, semn de ortografie, marchează elidarea vocalei î, despărțirea a două părți de vorbire diferite și rostirea acestora în aceeași silabă  2. Figura de stil care stă la baza textului este personificarea 3. Modul de expunere predominant este narațiunea îmbinată cu dialogul și apar personaje ce participă la acțiune. 

Adăugați un răspuns