Matematică
madalinaconstan
2015-11-07 04:19:15
Vreau si eu 10 probleme de matematica geometrie. Pentru clasa 6
Răspunsuri la întrebare
Blacker29
2015-11-07 04:48:15

1.Aria unui triunghi dreptunghic este egala cu produsul lungimilor a doua laturi consecutive.  Vom considera un punct M astefl incat A ∈ (MB)  si AM=AD si vom considera un punct N astfel incat B ∈ (NC) si BN=AB. Paralela prin M la BC intersecteaza DC in P, paralela prin N la AB intersecteaza PM in Q, iar AD intersecteaz QN in S. Notam AB=a, BC=b, iar cu x notam aria necunoscuta a dreptunghiului ABCD. Atunci AMQS este dreptunghi, iar patrulaterele AMPD,ABNS,CNQP sunt patrate. Dreptunghiurile ABCD si ASQM au acceasi arie, Atunci: A abns=a^2  A ampd= b^2 A abcd= A asqm=x A cnqp=(a+b)^2=(a+b)(a+b)=(a+b)*a+(a+b)*b=a^2+ba+ab+b^2=a^2+2ab+b^2 dar A cnqp=A abns+ A abcd + A asqm +A ampd= a^2+x+x+b^2=a^2+2x+b^2⇒a^2+2ab+b^2=a^2+2x+b^2,de unde x=ab. Asadar A abcd = ab=AB*BC 2. Fie triunghiuL ABC dreptunghi in A in care AB=10 cm, AD=5√3, AD perpendicular pe BC. Aflati lungimea lui BD,BC, si AC.   BD^2=AB^2-AD^2 BD^2=100-75 BD^2=25 BD=√25 BD=5 AB^2=BD*BC 100=5*BC BC=100/5 BC=20 AC^2=BC^2-AB^2 AC^2=400-100 AC^2=300 AC=√300 AC=10√3 3. Suplementul unghiului cu masura de 40° este unghiul cu masura de: 180°-40°=140° 4.Construiti un triunghi ABC cunoscand ca AB=4cm,AC=3cm si m(∡A)=30° Desenam un ΔXAY cu masura de 30°si construim pe semidreptele AX respectiv AY segmentele AB si AC astfel incat AB=4 cm si AC=3 cm. Punand in evidenta segmentul CB,se obtine triunghiul. 5. Complementul unghiului cu masura de 37°20” este unghiul cu masura de.. 90°-37°20”=54°40” 6. Complementul unghiului cu masura de 40° este unghiul de .. 90°-40°=50° 7. Triunghiul ABC are masura unghiului A=36° si AB≡AC. Stiind ca BD este bisectoarea  unghiului ABC, D∈(AC) si E este mijlocul laturii AB, calculati masurile unghiurilor patrulaterului BCDE. m(∡B)=m(∡C)=180°-36°=144° =144/2=72° m(∡D)=360-m(∡B)+m(∡C)+m(∡E)=360-144-90=126° m(∡E)=360-m(∡B)+m(∡C)-m(∡D)=360-144-126=90° 8.Complementul unghiului de 53 de grade are masura egala cu 90°-53°=37°

Adăugați un răspuns