Fizică
SweetAngel
2015-11-07 01:46:30
Ex 5 va rog dau coroana
Răspunsuri la întrebare
nazarm
2015-11-07 05:31:59

[latex]displaystyle Se~da:\ \ alpha=30^circ\ \ 2 imes m_2-m_1=1kg\ \ F_{fr}=?N\ \ \ Formule:\ \ O_y:\ \ 2:\ \ G-T=0\ \ G=T\ \ m_2 imes g=T\ \ \[/latex] [latex]displaystyle O_x:\ \ 1:\ \ T-F_{fr}-G_x=0\ \ F_{fr}=T-G_x\ \ F_{fr}=m_2 imes g-m_1 imes g imes sinalpha\ \ F_{fr}=g imes(m_2-m_1 imessinalpha)\ \ \ Calcule:\ \[/latex] [latex]F_{fr}=10 imes(m_2-m_1 imessin30)\ \ F_{fr}=5 imes 2 imes(m_2-0,5 imes m_1)\ \ F_{fr}=5 imes(2 imes m_2-m_1)\ \ F_{fr}=5 imes 1=5N[/latex]

Adăugați un răspuns