Informatică
cherescatalin
2015-11-04 09:09:00
Cerinţă Andrei este foarte dezorganizat şi uneori mai strecoară câte o minciună. Pentru a-l responsabiliza, mama i-a dat în grijă biletele la teatru. Când aceasta îl întreabă unde a pus biletele, Andrei spune că între paginile numerotate cu x şi y ale manualului de informatică. Să se verifice dacă răspunsul lui Andrei poate fi corect – dacă poate plasa biletele între paginile numerotate cu x și y ale manualului de informatică. Date de intrare Programul citeşte de la tastatură numerele naturale x şi y (reprezentând numărul paginilor). Date de ieşire Programul va afişa pe ecran mesajul Andrei e mai responsabil, dacă Andrei poate plasa biletele între paginile numerotate cu x și y; în caz contrar programul va afişa minciuna. Restricţii şi precizări 1 ≤ x, y ≤ 1000
Răspunsuri la întrebare
gheorghitapetro
2015-11-04 09:21:36

#include int main(){ int x,y; std::cin>>x>>y; std::cout<<((x*y>1&&y%2&&!(y-x-1))?"Andrei e mai responsabil":"minciuna"); }

Adăugați un răspuns