Informatică
dariealexandru
2015-11-04 06:59:45
Se citeşte un vector cu n elemente nr intregi, sa se afişeze suma elementelor impare aflate pe pozitiile pare.
Răspunsuri la întrebare
brojbandorin
2015-11-04 09:02:15

#include using namespace std; int main(){     int n,v[51],i,s=0;     cin>>n;     for(i=1;i<=n;i++)cin>>v[i];     for(i=2;i<=n;i=i+2)if(v[i]%2==1)s=s+v[i];     cout< using namespace std; int main(){     int n,v[51],i,s=0;     cin>>n;     for(i=1;i<=n;cin>>v[i++],(i%2?s+=v[i-1]:1)){}     cout<

Adăugați un răspuns