Informatică
simonlorena91
2015-11-04 06:01:00
Un număr natural nenul se numeşte sPar dacă atât el, cât și suma divizorilor săi proprii (divizori diferiţi de 1 şi de el însuși), sunt numere pare. Subprogramul sPar are un singur parametru, n, prin care primeşte un număr natural (n∈[1,109]). Subprogramul returnează cel mai mic număr sPar, strict mai mare decât n. Scrieţi definiţia completă a subprogramului. Exemplu: dacă n=95, atunci subprogramul returnează 98 (atât 98, cât și 72=2+7+14+49, sunt numere pare). Subprogramul in c++, va rog!
Răspunsuri la întrebare
Fizzi
2015-11-04 11:57:03

int sPar(int n){     int s,i;     if(n%2)n++;     else n+=2;     while(1){         s=0;         for(i=2;i<=n/2;i++)             if(!(n%i))s+=i;         if(!(s%2))return n;         n+=2;     } }

Adăugați un răspuns