Informatică
stelutastella29
2015-11-03 02:12:30
Cerinţa Se dă un număr natural n. Să se determine cele mai mari două numere impare, mai mici decât n. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe prima linie a ecranului cele două numere impare determinate, în ordine crescătoare, separate printr-un spaţiu. Restricţii şi precizări 4 ≤ n ≤ 1.000.000.000 Exemplu Intrare 8 Ieșire 5 7
Răspunsuri la întrebare
Parascan
2015-11-03 07:12:19

long n; void main() { cin n if (n%2==0) cout n-1 si n-2 else cout n-2 si n-4 }

Adăugați un răspuns