Limba română
alexbunaaa
2015-10-29 05:41:15
patru fise la lectura opera lirica
Răspunsuri la întrebare
monik1468
2015-10-29 06:21:36

Opera lirică (model) Am început lectura (data) ___________                     Am terminat lectura (data) ___________ Autorul: ______________________________Volumul: _____________________________Editura: ______________________________Anul apariţiei volumului: ________________ Date importante din viaţa şi activitatea scriitorului:________________________________________________________________________ Alte opere ale autorului:_________________________________________________________________________ Titlul operei literare: _____________________Genul literar: ___________________________Specia literară: __________________________  (doină, pastel, imn, odă, etc.)Versificaţia:         Poezia este formată din __________ strofe.        Strofa are ________ versuri.        Tipul de rimă: _______________________        Măsura versurilor: ___________________        Ritmul: ____________________________ Eul liric (indici ai prezenţei, sentimentele exprimate): _______________________________ Caracteristici ale peisajului contemplat de eul liric (cu exemple din text): _____________ Tonul general al poeziei: ___________________________________________________Mesajul operei: __________________________________________________________ Figuri de stil (epitete, comparaţii, personificări, metafore, repetiţii, enumeraţii, hiperbole,inversiuni, aliteraţii, asonanţe) cu citate din text: ____________________________________ Imagini artistice (vizuale, auditive, olfactive, tactile, dinamice ) cu citate din text: ________ Titlul operei literare (structură, semnificaţie): ____________________________________ Vocabular (câteva cuvinte noi pe care le-ai învăţat din opera citită  şi sensurile lor): _______  (Se poate utiliza dicţionarul!) Citate preferate (scrise între ghilimele): _______________________________________ Impresii personale (de ce ţi-a plăcut lectura): __________________________________ Opinii critice / Referinţe critice: __________________________________________

Adăugați un răspuns