Matematică
cruxy21
2015-11-02 04:28:15
Definitie : Poligonul cu trei elemente se numeste .................... ; ............=[ AB] U [BC ] U [AC ] Definitie : Suma lungimelor tuturor laturilor unui triunghi se numeste ...................................... Elementele triunghiului ..... ABC sunt : - varfurile triunghiului , punctele ..... , ...... , ....... -laturile triunghiului ,segmentele .... , .... , ...... - unghiurile triunghiului ,unghiurile ....... , ....... , ...... Notatii : ..... ABC , AB = ...... = ...... cm , AC = ........ = ......... cm , BC = ...... = ........ cm ; P = AB + BC + AC = a + b + c = ....................................................... m ( < A ) = .......... , m (< B ) = ....... , m ( < C ) = ........ ; m ( < A ) + m ( < B ) + m ( < C ) =.............
Răspunsuri la întrebare
Ioanabereavorin
2015-11-02 07:19:40

triunghi, ABC, perimetru, oarecare(?),   A,B,C,  SEGMENTELE [AB] [BC] [AC], UNGHIURILE ABC, ACB, BAC, NOTATIE un triunghi Δ, AB=BA, AC=CA, BC=CB, < A  = BAC,  < B = ABC,  < C = ACB m ( < A ) + m ( < B ) + m ( < C ) = 180 DE GRADE

Adăugați un răspuns