Limba română
smaraaa16
2024-02-23 20:56:00
Precizati felul si numarul fiecarui substantiv: iarna,lume,marginile,zarii,cojoc,anul,ulitele,satului,pariele,santurile,podetele,casele,gerul,cerul, satului,hornuri,suluri,fum,vazduh,ulitele,satului,sanii,copiii,ulita,coasta,sanius,feciori,baieti, Niculita,Vasilica,zile,parintii si sanius . Gata! Multumesc!
Răspunsuri la întrebare
caterinocica
2024-02-23 22:31:24

iarna fel comun numar singular        lume felul comun nr singular           marginile felul comun nr plural         zarii felul comun nr plural        cojoc felul comun nr singular    anul felul comun nr singular        ulitele felul comun nr plural        satului felul comun nr  singular        pariele felul comun nr plural       santurile felul comun nr plural       podetele felul comun nr plural      casele felul comun nr plural      gerul  felul comun nr singular    cerul felul comun nr singular         hornuri    felul comun nr plural      suluri felul comun nr plural     fum felul comun nr singular     vazduh felul comun nr singular    sanii felul comun nr plural      copii felul comun nr plural       ulita felul comun nr singular    coasta  felul comun nr singular   sanius  felul comun nr singular    feciori felul comun nr plural   baieti felul comun nr plural   niculita felul prpriu nr singular    vasilica felul propriu nr singular   zile felul comun nrplural   parintii felul comun nr plural  

Cont şters
2024-02-23 22:32:39

iarna=subs.comun nr.sg gen.feminin lume=subs.comun nr.sg gen f marginile=subs.comun nr.pl gen.f zarii=subs.comun nr.sg gen f cojoc=subs.comun nr.sg gen neutru anul=subs com nr.sg  gen m ulitele=subs.comun nr.pl  gen f satului=subs comun nr.sg gen neutru paraiele=sums comun nr.pl  gen neutru santurile=subs comun nr pl gen neutru podetele=subs comun nr.pl gen neutru casele=subs comu nr.pl gen f gerul=subs comun nr.sg gen neutru cerul=subs comun nr.sg gen neutru satului=subs comun nr sg gen neutru hornuri=subs comun nr pl  gen neutru suluri=subs comun nr. pl  gen neutru fum=subs comun nr.sg gen neutru vazduh=subs.com.nr sg ulitele=subs com.nr.pl sanii=subs com.nr.pl  ulita=subs com nr.sg coasta=subs com nr sg sanius=subs com nr sg feciori=subs com nr pl baieti=subs com nr.pl Niculita=subs propriu nr sg gen m Vasilica=subs propriu nr sg gen m zile=subs com nr.pl gen f parintii=subs com nr pl gen m sanius=subs com nr sg

Adăugați un răspuns