Informatică
Georgyg45
2015-10-28 23:01:45
se dă un vector cu n componente numere intregi.să se determine diferența maxima dintre două elemente consecutive ale acestui vector.
Răspunsuri la întrebare
lungutiti
2015-10-29 05:23:41

#include using namespace std; int main(){    int v[20],i,n,h,p,g;   cout<<"Cate elemente doriti sa aiba vectorul?";  cin>>n;   int maximum;   for(i=1;i<=n;i++){     cout<<"Dati o valoare";    cin>>v[i];     if(i>=2)       if(i==2)           maximum=v[i-1]-v[i];       else          if(v[i-1]-v[i]>maximum)            maximum=v[i-1]-v[i];   }   cout<<"Diferenta maxima este "<

Adăugați un răspuns