Matematică
Mihaigagiu
2015-10-30 15:34:00
Piramida hexagonala regulata VABCDEF are AB=6cm si inaltimea VO=3cm Calculati: a) aria laterala a piramidei ; b) volumul piramidei
Răspunsuri la întrebare
Pingarici
2015-10-30 17:12:59

Al=Pb*ap supra 2  Pb =6*l Pb= 6*6 Pb=36  ap²= h²+ ab² ap² = 3²+ 3² ap²= 18⇒ap =√18 = 2√3 Al= 36*2√3 supra 2 = 36√3 v= Ab*h supra 3 Ab= 3l²√3 supra 2 Ab= 3*6²√3supra 2 Ab=54√3 v= 54√3*3 supra 3 v=54√3 Sper sa fie corect

Adăugați un răspuns