Matematică
Singlalalalalalala
2016-04-17 01:39:15
Demonstrati ca pentru orice numere reale a,b>0 au loc inegalitatile: a) ab ≤ a²- ab+b² b) ( a² + b²)²≤ ( a +b )( a³ + b³)
Răspunsuri la întrebare
Morarugeorgeale
2016-04-17 03:05:55

a²-ab+b²=(a-b)² (a+b)(a³+b³)= a⁴+ab³+a³b+b⁴ Din care rezultă inegalitățile pe care le-ai scris.

Adăugați un răspuns