Matematică
militarualexandra
2016-04-17 00:40:30
Fie a si b doua numere reale, a < b. Demonstrati ca: [latex]a extless frac {3a+b}{4} extless frac{a+b}{2} extless frac{a+3b}{4} extless b[/latex]
Răspunsuri la întrebare
Erik47
2016-04-17 02:20:19

1) a < frac{3a+b}4}  <=> 4a<3a+b <=> a 3a+b<2a+2b <=> a

Adăugați un răspuns