Matematică
BeatriceRoberta111
2016-04-14 10:00:30
Sferă cu volumul egal cu 288 cm3 Calculati a) Raza sferei si aria sferei VĂ ROG URGENT Ms
Răspunsuri la întrebare
nikcolae
2016-04-14 12:51:18

V sfera=(4piR^3)/3 288pi=(4piR^3)/3=>R^3=(288×3pi)/4pi=>R^3=72×3=>R^3=36×2×3=>R^3=6×6×6=>R=6 (cm) A sfera=4piR^2=>A sfera=4pi×6^2=>A sfera=4×36pi=>A sfera=144pi (cm^2)

Adăugați un răspuns