Informatică
bbubu
2016-04-13 17:33:30
1. SE citeste un numar natural n de maxim 9 cifre si o cifra c. Sa se stearga cifrele egale cu c din numarul n. (probleme care opereaza asupra cifrelor unui numar) -3 PUNCTE 2. Se dau doua numere a si b naturale. Verificati daca sunt prime intre ele. (repetam joi Algoritmul lui Euclid-cmmdc a doua numere a si b. 3. Se citesc 3 numere intregi reprezentand coeficientii unei ecuatii de gradul II. Afisati radacinile ecuatiei sau un mesaj in cazul in care ecuatia nu are radacini reale. (probleme cu structura liniara si alternativa) Model de teza 2 1.) Se citeste un numar natural n de maxim 9 cifre. Sa se afiseze diferenta in modul dintre numarul cifrelor pare si numarul cifrelor impare. 2.)Se citesc doua numere naturale a si b. Afisati dublul diferentei dintre cmmmc ul si cmmdc ul lor. 3.)Se citesc trei numere a, b si c intregi. Daca pot reprezenta lungimile laturilor unui triunghi, afisati tipul triunghiului (echilateral, isoscel, dreptunghic sau oarecare), altfel mesaj. MODEL TEZA 3 1. Se citeste un numar n natural. Stergeti toate cifrele mai mari decat 5. 2. Se citesc doua numere a si b naturale. Verificati daca cmmmc-ul lor este par. 3. Se citesc coordonatele a doua puncte din plan. Afisati distanta dintre cele doua puncte, apoi pentru fiecare punct afisati cadranul din care face parte. MODEL TEZA 4 1. Se citeste un numar natural n. Verificati daca toate cifrele lui n sunt nenule 2. Se citesc 3 numere a,b si c. Aflati cmmmc-ul lor 3. SE citesc doua numere a si b intregi. Daca pot forma o fractie a/b, afisati ce tip de fractie este. Model TEZA 5 1. Se citeste n natural. Verificati daca toate cifrele sunt egale (adica daca toate sunt egale cu ultima cifra) 2. SE citesc a,b,c naturale. Aflati cmmdc-ul lor. 3. Se citesc doua numere a si b. Daca a>b, interschimbati valorile lor, apoi afisati cate numere intregi sunt in intervalul [a,b]. Cine le face e seful meu. $$$
Adăugați un răspuns