Chimie
gagaga
2016-04-12 20:59:45
Va rog mult!!!Dau 99 puncte +multumesc+cel mai bun raspuns Stabiliti coeficientii urmatoarelor ecuatii: 1.Ca+O2-CaO 2.Mg+O2-MgO 3.Al+O2-Al2O3 4FeCl3+KOH-KCl+Fe(OH)3 5Mg+Hcl-MgCl2+H2 6.Al+S-Al2S3
Răspunsuri la întrebare
danii23
2016-04-12 22:13:33

1. 2Ca+O2=>2CaO 2. 2Mg+O2=>2MgO 3.4Al+3O2=>2Al2O3 4.FeCl3+3KOH=>3KCl+Fe(OH)3 5. Mg+2HCl=>MgCl2+H2 6. 2Al+3S=>Al2S3

Adăugați un răspuns